Undløse Vandværk

Nyt Telefon nummer til Vandværk med omstilling                              2044 6099

Tryk.1. For Formand Rene Betak

Tryk.2. For Kasserer / flytning / opgravning LER Lennart Nilsson

Tryk.3. For Ledningsbrud og pumpestationer Dion Olesen

Tryk 4. For Tilsyn og drift Bjarne Henrichsen

Tryk 5.For Næstformand Arne Seiergaard

Tryk 6.For IT og drift Kim Lyngdorff

Undløse Vandværk forsyner 854 forbrugere med rent drikkevand.
Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Filtrering sker igennem nye lukkede filter. Her bliver alle urenheder filtreret fra og vandet bliver iltet.

Hvis en funktion svigter, får medarbejdere straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer, som alle henter vandet i en dybde af 40 - 50 meter nede i undergrunden.
Vandværket udpumper ca. 125.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.  

Hårdhed
Drikkevandet i Undløse Vandværk er mellem hårdt vand, det vil sige ca.16-18 dH. (se analyserapport) 

Se under Dokumenter, der er link til.Manual til vandmåler og kort over Forsyningsområde.

Driften

VANDMÅLER UDSKIFTNING !!! SÅ STARTER VI !!! Vi starter mandag d. 14. august. Husk at din måler skal være let tilgængelig ,se opslag på hjemmesiden MEGET VIGTIGT !! UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE VI VIL HERMED BEDE JER OM, AT TAGE GODT IMOD VORES SMED, NÅR HAN KOMMER FOR AT UDSKIFTE MÅLEREN, SÅ VI HURTIGT KAN FÅ DET OVERSTÅET. SÅFREMT VI IKKE EFTER 2. BESØG HAR UDSKIFTET VANDMÅLEREN, SKAL VI SELV BETALE. SOM ”SÆDVANLIG” BEDER VI OM AT MÅLERBRØNDE ER TØMTE, SAMT AT DET ER NEMT AT KOMME TIL MÅLERNE I BOLIGEN. SÅFREMT MÅLERBRØNDE IKKE ER TØMT FOR VAND OG JORD, VIL DER BLIVE FREMSENDT FAKTURA PÅ ARBEJDET. VI VIL GERNE, AT I MÅSKE KAN SØRGE FOR ADGANG TIL MÅLERNE, EVT.VED AT LADE NABOEN LÅSE OP FOR SMEDEN. HAR DU FÅET EN SEDDEL FRA SMEDEN, SÅ HUSK AT RINGE FOR AT AFTALE TIDSPUNKT. DET ER IKKE NOGET DER KOSTER JER / OS NOGET, FIRMAET GØR DET FOR AT SIKRE, AT VI BETALER FOR DET VAND VI BRUGER. DET GIVER OS NOGET EKSTRA ARBEJDE, MEN TIL GENGÆLD HOLDER VORES MÅLERE SÅ 3 ÅR LÆNGERE. DER BLIVER IKKE SENDT BREVE MED DATO PÅ FOR UDSKIFTNING. DER KAN KOMME AFBRYDELSER PÅ FORSYNINGEN AF MINDRE OMFANG, BÆR OVER MED SMEDEN OM DETTE. HAR DU SPØRGSMÅL TIL DETTE, SÅ KONTAKT KASSERER.. På TLF: 2044 6099 og tryk 2 for kasserer.

Undløse Vandværk | Holbækvej 41 | 4340 Tølløse | 2044 6099
Kontor | Naurvej 9, Undløse | 4340 Tølløse | Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.